Thursday, May 26, 2016

BIDANG KEBENDAHARAAN

BIDANG KEBENDAHARAAN
KSI PERIODE 2017


Ketua Bidang    : Hana Puspita                     (D3 Teknologi Hasil Pertanian 2015)

Staff                  : Dian Siti Rukmana            (D3 Teknologi Hasil Pertanian 2015)
  Putri Anggraeni                 (Agribisnis 2015)
  Dyah Rahmawati               (Agribisnis 2015)
  Tirani Komaladewi            (Penuluhan dan Komunikasi Pertanian 2015)
  Ratna Suminar                   (D3 Teknologi Hasil Pertanian 2016)

Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment